O tom píši v Toxikologii peněz

Přemek | 09.02.2017

Jefimov je vynikající "průběžný korektor" mých textů. Střípky poznání jako je prokrastinace a její příčiny a projevy krásně zapadají do celkového obrazu DVTR. I u nás je řada lidí, jejichž schopnost vnímat nesoulad vlastní pozice v defektním systému vede k budování společenství lidí s lidskou psychikou, kde peníze nehrají jinou než směnně zprostředkující roli, obdobně majetek hraje pouze roli nezbytné záštity osobní, rodinné a případně i širší společenské existence.

Přidat nový příspěvek