Re: Re: pravoslaví

ТаuRus | 31.01.2017

Při tom rozdělení sfér vlivu hlavně půjde o státy, které jsou členy aliance:
Albánie • Belgie • Bulharsko • Česko • Dánsko • Estonsko • Francie • Chorvatsko • Island • Itálie • Kanada • Litva • Lotyšsko • Lucembursko • Maďarsko • Německo • Nizozemsko • Norsko • Polsko • Portugalsko • Rumunsko • Řecko • Slovensko • Slovinsko • Spojené království • Španělsko • Turecko • USA

V podstatě, jsem se spletl jen s Bulharskem, respektive ho zaměnil na Moldavsko, protože ostatní země, včetně Srbska nejsou členy NATO. A nepředpokládám, že aliance se bude tímto směrem rozšiřovat. Tudíž ani nebudou předmětem trhu.
Pochybují, že v dnešní době je možné vtáhnout nějaké země do NATO násilím.

Přidat nový příspěvek