Re: Re: Re: Dobrý pokus

autor | 30.01.2017

Zkusím odpovědět, možná to proleze.
Začnu tím, že osobně (je to ve Slovníčku na konci knihy) vidím v Rusku té doby ne 2 barvy, ale 5: rudí (bolševici a ti, co k nim přelétli), bílí (pozor, to nejsou pro-carští, ale "agenti bankéřů" - liberálové), růžoví (menševici a eseři - liberálové, ale jiní), zelení (rolníci-dezertéři) a černí (anarchisté). Všichni proti všem, občasné koalice atd. V této situaci jedině bolševici (ne bílí) de facto stáli za monarchií (!). Tady je veliké zmatení, vyvolávající velký ideologický zmatek! To bylo velkým problémem v samotném Rusku a úplně stejný problém to představovalo i mezi legionáři.
Co se týče legionářů (obecně nejen jich, ale je to problém každé divočejší doby), je dobré si uvědomit, že každý jedinec se rozhoduje na základě toho, co vnímá, v jakém je prostředí a jak to vyhodnotí. Později to vynikne v souvislosti s hladomorem – v zásadě je chování jednotlivých skupin lidí víceméně determinováno a to i tehdy, pokud je to vede do záhuby. Já to vidím tak, že legie pod tlakem událostí a na základě masových emocí (protiněmecká nálada) zaujaly určitý postoj, pro který se organizátoři intervence rozhodli je využít. Tady nebylo kam uhnout a legie zareagovaly nejlépe, jak mohly – ztrátou svojí bojeschopnosti. Je docela iluzorní si myslet, že mohly konat jinak, to je však viny nezbavuje (zanedlouho tu budou popisy toho, jak Trockij vmanévroval jistou skupinu lidí do vážných zločinů a velká část z nich po právu později skončila na popravišti). To je to, jak Ho Či Min popisuje pojem svoboda – poznaná nutnost.
Co se týče Pipese – Internet mi jde pod psa, tak jen po paměti uvedu, že jde o autora knihy Ruské revoluce (dnes knihu hodnotím nic moc,ale mezi slepými je jednooký králem). Upozorňuji, že mám rád taková tvrzení, kdy autor jako by mluví proti své straně – to by nepsal, kdyby nemusel. A to je tento případ.
Zajištění týlu – to je zase o tom, co jsem napsal výše: oni v podstatě jinak jednat nemohli.
Zborov a Československo – zkusím to trochu přeformulovat,aby to bylo jasnější (i proto jsem rád pro tuto diskuzi)
Prozatímní vláda skutečně získala pocit, protože nepochopila, že tím ztrácí svoji legitimitu.
Švec byl bílý, ale mužstvo nebylo růžové, ale narudlé - prostý lid má víc rozumu, než inteligence (Švec byl učitel). To je podstatná informace, také to asi zkusím upravit. Ti rudí pod Leninem vlastně představovali tu nejrozumnější společnost, proto vyhráli a mužstvo (prostí lidé) to cítilo.
Ten lazaretní vlak snad jel z Terstu (ale bylo to jedním uchem tam, druhým ven, pro dané téma již nezajímavé). K tomu schovávání zlata jsem psal jinde, na lodi i ve vlaku vcelku bez problémů.

Přidat nový příspěvek