Re: Re: Re: Re: Re: Dobrý pokus

Nikdo | 29.01.2017

Děkuji Lin za všechny příspěvky. Nyní to pospojuji a doplním článek autora o čem se nezmínil. Jinak moje situace je, že jsem ve stavu zjišťování jak to bylo a nestraním nikomu, autorovi straním jinak, tím že považuji jeho úsilí za chvályhodné a připadá mi jeho práce poměrně precizní. Jak říká Lin situace byla nepřehledná a mnoho intrik, tak může být obtížné získat odpovídající obraz událostí.

Nejdříve základ v čem se snad všichni shodneme shodneme:
1) Byla snaha zapojit ČSV k ovlivnění událostí (různými zájmovými skupinami), nově formující se česká vláda byla proti tomuto zapojení.
2) ČSV převzalo poklad a chránilo ho.
3) Kolčak byl mizera.


Nové od Lin, co jsem v článku nebylo:
- Tu šílenou cestu "kolem světa" (přes Sibiř) jim naplánovali, protože v r. 1917 ještě R-U existovalo a Československo ne. Jestliže by se naši vraceli nejkratší cestou (jak chtěli ) - pak by je čekaly soudy za "vlastizradu R-U"
- Kramář - zavržen legionáři, ale zase měl vizi sjednocených Slovanů.
- Pouze místní zacházeli s pokladem (nakládka vykládka evidence apod) a které ČSV ochraňovalo. Tak autor mluví o tom, že zlato "zajistili" i s personálem, takže v podstatě shoda s Lin.

Zatím hlavní rozpor mezi Lin a autorem vidím ve dvou věcech:
1) Vztah k pokladu:
Lin: Plnili domluvené dohody a pokladu se nedotkli.
Autor: Někteří využili situace.

2) Chování v obsazeném území:
Lin: Brali spíše jenom to nejnutnější a Kolčaka nesnášeli. Ruský názor na věc v tak chaotické době nemusí být relevantní.
Autor: Část vojska využívala situace a brali si více a chovali se k obyvatelstvu svévolně.


A existuje takové povědomí o událostech, že základ legionářské banky byl z ukradeného pokladu. Zatím si k tomu netvořím v mysli žádný obraz, protože nemám dost informací jestli ano nebo ne.

Přidat nový příspěvek