Role Masaryka v těch dobách - těžké téma

Pe-tri | 28.01.2017

Neměla by být role Masaryka v takto delikátním tématu rozebrána podrobněji (krajanské spory ohledně vztahu k Masarykovi versus Dürichovi, potažmo celé problematice vojenských legií)? Bylo by pak asi možno lépe porozumět všem těm (zdánlivě paradoxním) procesům a kotrmelcům, které byly v té převratné době učiněny.
Kdo má zájem - podrobně o tom píše např. člen Českého komitétu v Kijevě (Svaz Českých spolků na Rusi), František Zuman v knize Osudné rozhodování - vzpomínka na převratovou dobu v Rusku (tiskem 1927). Člověk, který osobně (coby člen tohoto komitétu) stál u celé otázky vzniku Československého vojska na Rusi už v době Masarykových proruských projevů z roku 1915 a završených popřevratovou, generální (setsakramentsky mnohoznačnou) instrukcí pro Svaz: loajalita vůči všem + náš poměr k Rusku je mezinárodní!
P.

Přidat nový příspěvek