Re: Re: Re: Oddychový čas.

Cico Ciciak | 02.02.2017

"ad 1. Nesúhlasím. Vždy treba usilovať -vedieť s kým má kto do činenia."

Samozrejme to môžeš robiť, ale myslím si, že budeš len zbytočne vynakladať drahocennú energiu a čas a aj tak to asi nikdy na 100% nezistíš.
Najprv treba zistiť, ako sme ovládaní, ako sa z toho dostať a potom sa z toho vymaniť, to je priorita!

"ad. 2."

Nie, nemajú neobmedzený čas, nakoľko existujú určité objektívne zákonitosti (faktor Tvorcu, zákon času, biosférne zákonitosti), ktoré oni nedokážu ovplyvniť, pretože nie sú Bohmi!

Přidat nový příspěvek