Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny změny

Cico Ciciak | 01.02.2017

Dnes je to tak, že (súkromne vlastnený) finančný systém a jeho vlastníci/kurátori (teraz mám na mysli judaistické globálne finančné klany a nie GP), resp. banky hierarchicky stoja nad firmami (väčšinou ich aj vlastnia a ovládajú cez akcie, finančné toky, dosadené riadiace kádre).
Financie a ekonomika patria do 4. priority riadenia/obrany ľudstva (zhora, zo 6.), kde môžeme zaradiť aj kapitalizmus, hoci ten zasahuje v podstate až do 3. - faktologickej/ideologickej a 1. - sveto-názorovej priority riadenia/obrany, ktorá súvisí so sveto-názorom, morálkou - s tým, aký v skutočnosti sme.
(Globálny) kapitalizmus je veľmi efektívny prostriedok/systém na generovanie ziskov, odsávanie majetku a zdrojov do súkromného vačku v podstate parazitickým spôsobom, ktorý vždy v spoločnosti s nízkou mierou morálky (kde prevláda proti-Ľudský typ psychiky človeka) u vlastníkov kapitálu a výrobných prostriedkov vytvára nepotrebnú časť obyvateľstva (napr. dnešné nahrádzanie ľudí strojmi za účelom dosahovania nekonečných ziskov...).
Najviac ľudí a firmy núti expandovať, ak vynecháme funkčnú stránku veci (prítomnosť úroku spôsobuje nutnosť permanentného exponenciálneho nárastu ďalších dlhov v dôsledku potreby splácať staré dlhy a ich úroky, aby ekonomika neskolabovala - aj kvôli tomuto, ziskuchtivosti a moci existujú preteky v nekonečnej spotrebe) a budeme sa venovať morálnym pohnútkam - túžba po zisku (ktorý je pri určitom chápaní len prostriedkom na dosiahnutie moci) a hlavne moci.
Túžba expandovať tu bola už dávno pred vznikom kapitalizmu a globálneho finančného systému založeného na úroku.

Přidat nový příspěvek