Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny změny

Tondo | 31.01.2017

Správne Hoxi. Spústa ľudí sa s touto tématikou stretla, lebo aj ja som jej propagátorom a šírim to,kde len môžem, pretože nejako apriórne cítim v tom harmóniu a súlad, ako aj logiku a pravdovernosť. Priznám sa, že nemám ani zďaleka všetko preštudované a niekedy mi trvá dosť času, kým preštudované pochopím, no mravná voľba je už teraz jasná a neodmietam ju, pričom sa snažím žiť v miere svojho svedomia, ktoré je podmienené životu, ako takého, ako aj životu okolo mňa. Len mám jednu zlú vlastnosť - som nejako lenivý, čo je v rozpore s učením KSB. Viem o tom, doplácam na to, ale je to silné. Pred tým som nikdy lenivý nebol, ale vekom a trochu poškodeným zdravím som si vypestoval závislosť na lenivosti. Môžeš aj k tomuto fenoménu zaradiť nejaký dobrý a výstižný článok? Je to zvláštny fenomén, stálo by to zato to rozobrať.

Přidat nový příspěvek