Oddychový čas.

Martin | 29.01.2017

Hľadať správne odpovede na otázky spojené so súčasnou etapou historického procesu si vyžaduje najskôr dôjsť k poznaniu, koho ciele sa vlastne v tomto procese majú naplniť. Do hry vstupuje viacero subjektov so svojimi cieľmi, ale kto v pozadí je ten TOP stratég a architekt ? Je to nadnárodná finančná elita sveta, alebo dokonca ešte niečo iné nad ľudstvom ? Ak áno, tak takejto elite nezáleží na tom, ktoré národy sa v konečnom účtovaní postarajú o dosiahnutie jej cieľov a následnú udržateľnosť systému.
Momentálne zjavne stojí za to, hodiť do hry "aukcie" prosperujúcu Európu, zdroje obrovského Ruska, Ukrajiny, a vôbec postsovietskeho priestoru ... , vytvoriť priestor kam by odfúkol populačný pretlak z Ázie, ... No a v súčasnosti z hľadiska krátkodobých cieľov a stavu úpadku ekonomiky USA môže byť celkom zaujímavé podeliť sa na čas o náklady nad správou sveta s Ruskom, zaangažovať na nákladoch nad správou sveta Čínu, dobiť si zatiaľ vlastné USA baterky, ... a potom sa uvidí, ktorý ďalší "najslabší článok" bude najbližšie na rade.
Mne to celé pripadá, že si iba niekto berie "oddychový čas". Vôbec to nemusí znamenať prechod ku mnohopolarite v správe sveta, globalizácia bude raz zavŕšená, to je konečný cieľ. Alebo ľudstvo nebude vôbec. No a ciele národov, takých ako my ? Prežiť dôstojne z čistými rukami čo najdlhšie.

Přidat nový příspěvek