Stieranie rozporov s biosférou

peter1. | 29.01.2017

Tachnosféra nás mení a generačne mení podstatne, vo všetkých rozmeroch žitia a bytia.
Hodnotový konzervatizmus nesený v kultúrnom dedičstve, naráža a naráža veľmi silne na blahobyt zbavený mnohých interakcií s biosférou - cieľom týchto článkov je asi aj posúvať minulú, osvedčenú skúsenosť žitia pre nasledujúce generácie, žijúce v inej bio-techno sfére.
John B. Calhoun a jeho pokusy v generačnom spoločenstve myší sa dajú vysvetliť vo viacerých úrovniach i v rôznych výstupoch.
Zdánliva aktuálna zrychlujúca sa živelnosť má určite svoje zákonitosti - slabosť užívajúceho ľudského ducha voči technosfére je z konzervatívneho pohľadu zrejmá. Pre jednotlivca zostáva jediný rozpor z biosférou, reprodukčný pud, ktorý sa nepredstaviteľne zamotáva v nových spoločensko-kultúrnych hodnotách. Niet modelových múdrostí pre nasledujúce generácia, alebo prežije desať prikázaní ?
Priestor sebarealizácie v zmysluplnom rozvoji spoločenských rolí je tiež poznačený vývojom - vôla medzigeneračnej komunikácie, slabne.

Přidat nový příspěvek