Re: pre jardob

jardob | 25.01.2017

Jura, keď bude hotový preklad "dialektika a ateizmus" určite si prečítaj 7. kapitolu, aj tam nájdeš styčné body so ZC, ohľadne výchovy detí v rannom predškolskom veku...

Přidat nový příspěvek