Re: pohledavka

Rothschild | 28.01.2017

Na strane pasív je to účet klienta. Keď k nám vložís peniaze, je to naše pasívum. Keď ti poskytneme úver, na strane aktív je to ten úver a strane pasív suma pripísaná na tvoj účet :D

Přidat nový příspěvek