Re: Re: Re: pohledavka

Cico Ciciak | 24.01.2017

V bankovníctve čiastkových rezerv (viď "multiplikačný efekt") súkromné banky skutočne vytvárajú peniaze z ničoho (presnejšie z počiatočného finančného základu alebo vkladu).
Na tom nič nemení ani fakt, že istina úveru sa po úspešnom splatení dlžníkom nakoniec "spáli" a banke zostane len úrok = jej zisk.
Pretože, kým sa tak stane, tak súkromné banky cez nové pôžičky/dlhy nachrlia ďalšie nové peniaze do obehu (napr. peňažná zásoba eura v menovej únii sa za posledných 10 rokov rovnako zvýšila a stále rastie - s čím klesá hodnota meny - podobne, ako keď riediš hustú polievku vodou).
A takto to musí neustále pokračovať (ak si dobre pamätám, tak táto potreba neustáleho požičiavania/zadlžovania rastie exponenciálne), inak by sa celý finančný systém zrútil, nakoľko na zaplatenie úrokov normálne v ekonomike neexistuje dostatok peňazí, tie sa musia dostať do obehu zase len cez ďalšie pôžičky/dlhy.

Toľkoto nových peňazí môže banka vytvoriť napr. z vkladu 10, pri peňažných rezervách 10%:

http://i.imgur.com/JteL8ES.jpg

https://www.uctovani.net/multiplikace-penez.php#vypocet

To znamená, že banka vytvorí z vkladu 10 pri peňažných rezervách 10%, až 90 nových jednotiek peňazí, ktoré emituje do ekonomiky skrze úvery/dlhy.
Takže celková peňažná zásoba ekonomiky sa zvýši na 100 jednotiek peňazí.

Přidat nový příspěvek