Lepší než vitariánství je Breathariánství.

Jaroslav | 27.12.2016

Absolutní dokonalost je úžasná, avšak v běžném životě je vždy problematická.
Všechny nepopiratelné výhody vitariánství vycházejí z pohledu, který můžeme nazvat pohled z úhlu krmné dávky. Tzn. Uvažujeme o ideální skladbě stravy, která naplní požadavky na všechny nám dosud známe živiny. Zvířatům jsou sestavované velmi přesné krmné dávky tak, aby např. kráva dojila hodně mléka, prase, aby nemělo nadbytečné sádlo, apod. Nikdo se však krávy neptá, zda chce dojit tolik mléka a zda jí ten typ stravy vyhovuje. Předpokládám, že člověk by to vědět chtěl.
Pokud tedy připustíme že Breathariánství je možné, tak pak se nám vkrádá otázka: proč tedy jíme? Moje odpověď, s kterou nemusíte souhlasit je, že hlavním smyslem nutnosti stravování je vytvoření nástroje na poznávání, v lepším případě na sebepoznávání.
Pak asi zjistíme, že nám chybí druhá polovina informací o výživě člověka a tou je psychologie výživy. Např. proč nám chutná nezdravé jídlo a proč nám či jiným chutná zdravé jídlo? Přesněji, proč je nám přirozené jíst to či ono? Proč lidé téměř vědomě páchají jídlem sebevraždu?
Pokud najdeme aspoň přibližně odpovědi na výše uvedené otázky, tak zjistíme, že přejití na syrovou stravu nemusí pro každého znamenat krok vpřed.
Když jsem v roce 1982 začínal se změnou stravování, tak jedním z informačních zdrojů byly poznatky o významu syrové stravy. Dnešním výsledkem mého bádání kolem výživy člověka je pojetí výživy, které jsem nazval Wellness výživa a v ČR je již obor Wellness gastronomie na střední škole.
Wellness jídlo vám dá víc energie, než má kalorií. Podrobnosti najdete na www.wellnessgastronomie.eu.
Smyslem Wellness gastronomie je zkrátit ostatním velmi dlouhou cestu, kterou jsem sám ušel.

Přidat nový příspěvek