História prekladu...

Vysoky Japonec | 11.02.2017

Nerozumiem, prečo sa v "diele" nespomína LXX. Tá je základom prekladu do cirkevnej slovančiny. Nerozumiem, prečo sa v "diele" nespomína rozdiel medzi judaizmom a principiálne odlišným kresťanstvom. Kto by nevedel, kľúčový moment je odvrhnutie Isusa Christa židmi. Teda biblický koncept = starozákonný koncept. Ak vám tu chýba niečo, o čom si myslíte, že píšete, tak to je odklon rímskeho katolicizmu. Viete, že Rím sa vždy montoval do vedy, práva, politiky? Robila toto pravoslávna cirkev? Upaľovala pravoslávna cirkev vedcov, bosorky, viedla krížové výpravy? Modlia sa pravoslávni za Európsku úniu? Pestujú "ekumenizmus? Nie. Pretože sa venujú viere v apoštolskej tradícii = nepozmenenej viere. Pravoslávni nemajú ani modlenie za zomrelých a kremovaných. Dalo by sa reagovať na desiatky tvrdení, ale jednoduchšie by bolo, keby si autor pozrel pôvod a "dielo" autorov kriticky.

Přidat nový příspěvek