Re: tabula rasa

Hox | 18.12.2016

Tak nějak. Je s podivem, že si nikdo obvykle téhle schizofrenie, která je už na první straně: napřed Bůh stvořil člověka, mužem a ženou stvořil je, a potom nějaká persóna jména Hospodin stvořila Adama.
Jinak dodatečně jsem se dozvěděl, že v ruštině slovo "Gospod" kdysi znamenalo to co "Gospodin" (pán) a v původních slovanských vydání se psalo malým písmenem, když tedy někdo přiběhl k Ježíšovi a oslovil ho, "gospod Ježíš", znamenalo to jednoduše slušné oslovení, nikoliv boha.
Tento dřívější civilní význam je uchován například ve slově hospodář, stejného původu jako "gospod".

Přidat nový příspěvek