Re: A túto poznáte?

udo | 13.12.2016

Áno..od Ríma až po 3.Ríšu, Marxofašistické soviety Chruščova až po Gorbačova, či dnes korporátnofašistické USA spolu s neosiointernacistickou Úniou mali vŽdy na našom strategickom území svoje záujmy..
No ako to dopadne v Rusku, toť ďalšia otázka..Či u s ľuďmi stojacimi za Putinom, alebo s niekým iným.. Bo neraz to tam vyzeralo nádejne, a potom do znova na čas "buchlo"..

AKo sa v praktickej reálne politike vraví:
"Postavenie z(a?)väzuje (k príslušnej zodpovednosti),
v opačnom prípade zabíja."

Či si Peter Gajdoš vyberie matricu, osud Čatloša, Malára, Viesta, alebo Goliána..prípadne svoj vlastný, je na ňom samom.
Vedome, alebo podvedome? to je už v tomto zmysle jedno.
Neznalosť, nechápanie reality neospravedlňuje, nechráni.

Isto situáciu má Peter neľahkú.
I Hitlerov Wehrmacht tlačil na slovenskú správu veľmi silno, no Tiso napriek tomu odolal a až počas jeho nepritomnosti Tuka podpísal nasadenie "Rýchlej divízie" do bojov proti Sovietskemu zväzu. Tisova až zúrivá reakcia a dlhodobý konflikt, ktorý pôsobením externých síl vznikol medzi krídlom prezentovaným hovorcom Tisom a krídlom s tvárou Tuku už dávno predtým, dosiahol tu takú intenzitu, že bolo veľmi náročné za tej celkovo pre národy SR šialenej situácie páchnucej znova fatalitou, veci aspoň trochu ukľudniť..ďalšie následné riešenia hľadať

Musíme im asi pomôcť s návrhom riešení..
Viac hláv, viac rozumu.
Keď sa otvorene postaví priamo proti, mohlo by hroziť, že ho vymenia, prípadne aj samotná "nehoda".
Aspoň za Clintonových to tak bývalo..
No v Únie je taktiež stále ešte nemálo sociopatov na vplyvných úrovniach

Toľko v skratke pokusu o základný náčrt aspoň niektorých podstatných faktorov situácie na úvod..

Přidat nový příspěvek