Re: .

Pe-tri | 20.11.2016

IMHO:
1. Informace = voda, mnoho vody=mnoho informací=potopa/záplava, v té můžeme buď utonout=nezorientovat se nebo plavat a dosáhnout na pevnou půdu pod nohama=naučit se Rozlišovat (co ano a co ne) a dosáhnout tak na účel/smysl existence v lidské podobě=Člověčenství (esotericky - osvícení).
2. Pojem Míra si lze rovněž modelovat jako existenci a podobu základních pravidel/zákonitostí/algorytmik v té které realitě. Třeba gravitace - není to ani samozřejmé ani samosebou, že existuje a jak se projevuje. Je projevem objemnější Míry, v tomto případě je tento jev vnějším projevem přitažlivosti (dialektických párů), která sama o sobě je zase jenom projevem Míry. Nebo kauzalita je také projevem Míry, proto je jakoby vnější/reálnou zákonitostí, ale ani ona není žádnou samosebostí či samozřejmostí, ale je to "Bohem naprogramovaný projev". A tak je to se všemi zákonitostmi, všechny jsou projevem Míry a všechny jsou jakoby vloženy do sebe čímž, mám na mysli, že se jakoby kauzálně řetězí, tj. z jednoho pravidla logicky plyne (nemůže jinak) druhé. A tento řetěz zákonitostí známe jako přírodní zákony a většinou neznáme jako sociální zákony. Přičemž lepší by bylo v pozici lidstva učit se znát zákony biosférické a noosférické. Míru - coby základní filosofickou kategorii tak lze ve všech proJevech/dějích/procesech lze hledat a podle ní/nalezeného soudit na charakter/bohulibost toho kterého procesu a buď jej tedy podporovat či nikoliv.
P.
ps. Užitečné může být zkusit si z tohoto úhlu pohledu promyslet dialektickou/komplementární dvojici Láska/Nenávist - s jakou/kterou Mírou koresponduje a co praktického z toho můžeme vyvodit?

Přidat nový příspěvek