Re: Re: Re: Re: Re: sauímafí staťjá

Lux | 18.11.2016

Ahoj Cico,

VesMier vyzerá, že je nekonečný a stále len mení svoju Formu (nič iné v ňom nie je - len kmitavé procesy s rôznou frekvenciou, vlnovou dĺžkou, spektrálnou hustotou...a vývoj celého Vesmíru prebieha po špirále - viď ako vyzerajú galaxie, hmloviny, rôzne ulity živočíchov = ide o pomer iRaCi(o)Ná-lnych čísiel (kódových symbolov), keď kedysi KaMeNíCi z prastarých lóži podvedome (i zasvätene) sTroj-ovali rôzne megalitické stavby, či ChRáMy..) a ovce sa nevedia doteraz vynaDívať...proste HaRaMónia...VesťMíru... to je celé - ak budeš mať sTrojenú stoličku "z harmonického RaDu", tak sedíš ako KRáľ..☺

Kedysi dávnejšie som sa učil (programovali ma), že Vie(s)Mír má 5 - 7 mld. rokov, podľa tej ktorej autoriti..☺
Teraz už píšu "mudrci" nášho vedeckého sveta, že už má 12-13 mld. rokov..a bude sa to neustále predlžovať..
Čiže, keď má niečo nejaký "vek", tak musí mať aj nejaký začiatok a keď je nejaký začiatok, tak musí byť aj nejaký koniec = učenie pre ovce, skoro vo všetkých zvRáTených relígiach a vedách SveT(l)a..(svetlo v nich len tlie).

Vesmír existuje večne a je nekonečný a dnešné ľudstvo (v poradí s veľkou pravdepodobnosťou 6. globálna civilizácia vyspelejších opičiakov - bez záruky...☺) pre svoje morálne defekty ešte stále nemôže zákonite dohliadnuť ďalej, ako mu umožňuje aDeistická VieRa..(Ra vie...☺, ale viera a VeDa = nie..).
Vidíme s dnešnými technickými protézami len tak trošku za roh VesťMieru..

Ak si trochu načrel do studnice KSB, tak vieš, že základné kategórie (objektívne existujúce!) sú MIM = matéria - info - miera a nie HEČP, ako sa učí na poFiDérnych školách pre opičiakov = hmota - energia - čas - priestor.

Čas a priestor sú podmnožiny Miery (správnejšie CeloVesmírnej Miery zadefinovanej HNOR) a teda objektívne neexistujú.
Na ich meranie vždy potrebuješ nejaký EtAlón = porovnávací kľúčik - pozri napr. definície SI jednotiek, ako sú stanovené.

Defektné TheóRae poväčšine prichádzajú do hláv poklonkárov SynaGógy (detí Magoga)...Marx, Freud, Einstein, Krugmann, Stiglitz atď..
Prečo?

Big Bang Theory mala množstvo oponentov z radov veľmi uznávaných fyzikov (nielen) a keď pomreli, tak sa vytiahla do rangu absolútnej "pravdy" a v 20. stor. bolo vydané tabu na skúmanie v tzv. obl(a)sti alternatívnej fyziky.
Ale defektným teóriám sa dáva zelená - viď napr. teória Big rip (tepelná smrť VesMíru a iné bláboliny).

Čo sa týka Big Bangu, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa jedná len o maličký fragment VesMíru - vákuum je tzv. 5. element = v ktorom všetko vzniká a do ktorého všetko zaniká (viď film Piaty element s príslušnou symbolikou).
Cyklická špirálovitá TvorBa hmoty atď.

Na báze nie objektívneho času sú postavené mnohé učenia a relígie programujúce človeka.
Ak do Biblie zavedieš, že nejaký Ján prorokuje koniec sveta = ApoKaLypsó, tak agregátne biopolia (egregory) po nejakom čase budú "kotiť" príslušnú algoritmiku - napr. včera v TV pani prof. Mgr. Art., aj PhD. rozprávala ovciam v TV, že svet je dnes strašný a že doma mali mnoho BIblií akeď vidí dnešný svet, tak hneď si spomenie na "apoštola" Jána a jeho Apokalypsu..
A to sme u "autoriťiek"...☺☺

Sedliacky rozum býva na tom častokrát v lepšom leveli, ale ten a do TV nedostane...☺

Ad 2. Ak nebudeš vnímať trojjedinosť MIM, tak budeš otrokom mnohých defektných teórii, relígii, náZorrov ai. - až uveríš v "boží trest", a budeš si "niesť svoj kríž" z nepochopenia procesov Objektívnej ReAlity..

Samozrejme biblický OS je len jeden z mnohých, ktoré pôsobia v Matrixe (v "zlom" Matrixe..☺).

Přidat nový příspěvek