Re: Re: Re: Re: sauímafí staťjá

Cico Ciciak | 18.11.2016

1. Hlavne ma zaujímal ten "Veľký Tresk", že prečo je to blud. Pred ním mohol existovať starý Vesmír, ktorý tiež vznikol "Big Bang-om", potom určitý čas existoval až do svojho zániku... (Môžu dokonca existovať aj paralelné Vesmíry jednotlivé Vesmíry môžme chápať aj ako nejaké živé organizmy, ktoré žijú iba obmedzený čas.) Existenciu nášho Vesmíru som prirovnal k ľudskému životu, ktorý je obmedzený, ako môže byť aj dĺžka existencie spomínaného Vesmíru. Čiže, keď to zoberieme z pohľadu chápania času človekom, tak Vesmír môže mať svoje existenčné maximum a možno aj priestorové, teda mať svoj koniec, ak je teória"Big Bang-u" pravdivá a náš Vesmír sa rozpína.

2. Tu ma zaujímalo aplikovanie tej bezpeč. poistky v praxi, ako by to asi v skutočnosti prebiehalo. Či by skutočne ľudia po nejakej veľkej umelo vyvolanej/spôsobenej udalosti uverili tomu, že sa jedná o boží trest, a akým spôsobom a formou by sa znova zavádzal ten biblický OS.

Vďaka

Přidat nový příspěvek