Re: Re: KaVarna

udo | 11.11.2016

Isto, no pohľad tzv. "elít" je v tomto zmysle irelevantný.
Podstatný ("stěžejní") je názor bývalého davu.
Miera jeho chápania..a tá je bez pamäte bezpredmetná zrovna tak.

Automat bez pamäte je len obyčajným regulátorom.
O ČeloVěku, či CeloVěku ani nehovoriac.

Deje-pis je predsa štúdiom objektívnych dejov = procesov Základom procesného inžinierstva, vytvárania funkčných, optimalizovateľných modelov.
Skúmanie minulosti, prítomnosti a tým tendencii vývoja, možných variánt budúCnosti.
PôVodná protoDialektická ProGnosTika..(tikos znamená v starej gréčtine-dialekt koiné "názor, záujem"), základ skutočnej, bývalej zákulisnej polytikos. T.j., presadzovania konkrétnych variánt algoRytmov (zmien frekvenčných charakteristík), vedúcich k zvolenému cieľovému vektoru.

Alebo inak aj preferovanej kulturologickej Matrice (koncepcie vyjadrenej, či už lexikálne, alebo v príslušnej sekvencii obrazov, náväzných stavov = riadeného deja)

Pre zjednodušenie si predstavte akúkoľvek známu ľudovú rozprávku..alebo tzv. "náboženstvo", moderne seriál, blockformer/buster a ním (jej autorom/mi) masovo-štatisticky evokovanú pravdepodobnú úpravu želaného stavu spôsobu myslenia (informačno-algorytmického zabezpečenia) cieľovej skupiny a/alebo jej jedincov, jedinca.
Či už detí, alebo dospelých..

To je praktický každodenný príklad skutočného "neurolingvistického programovania" a nie jeho preventívna imitácia

Skúsenosti

Dejiny nie sú ani tak učiteľkou (ako sa falošne hovorí),
ale skôr iba cvičiteľkou.
Kto si lekciu nezapamätá, opakuje.
Infernálny kruh, z ktorého musíme von,
i keď sa jelitá snažia davu predostrieť pascu
tzv. prílišnej "energetickej" náročnosti myslenia.
Btw., existuje aj tzv. "ilúzia riadenia (manažmentu)"
bez prítomnosti znalostí aspoň základov frekvenčnej analýzy.

Teda: ak aj dotyčný adept na riadiacu funkciu niečo i zmení,
bude jeho dielo pri nezladení, ignorácii, či dokonca popieraní existencie objektívnych dominantných socionaturálnych javov a ich vzťahov, v lepšom prípade zničené, v prach obrátené, no v horšom..
Ok. Zatiaľ stop :)

Přidat nový příspěvek