Re: Světové politické procesy, pyramida moci

udo | 11.11.2016

Široko položená otázka,
na ktorú nemožno odpovedať
Otto-Normalverbraucherovi v jednom príspevku.

Prečítajte si KSB,
alebo aspoň DVTR
a budete si na to vedieť zodpovedať aj sám.
Resp položíte konkrétne otázky,
o ktorých sa môžeme ďalej spolu konštruktívnejšie baviť

Přidat nový příspěvek