Světové politické procesy, pyramida moci

Přemysl | 11.11.2016

Může někdo popsat reálné světové politické procesy a stručně uvést jejich proklamované cíle, zájmy, časovou osu plnění. Přiřadit zdroje nutné k jejich realizaci a také i ideology, politiky, politruky a dále manažery zdrojů, které tyto procesy zajišťují.

Přidat nový příspěvek