Re: Re: Re: Re: Potvrzení

vacnatec | 24.10.2016

Словѣни (stsl.) = Slované
Zdroj:
HAUPTOVÁ, Zoe a kol. Slovník jazyka staroslověnského, část 36. Praha: Academia, 1983.

Ze všech "táranin o ničom" jste si pro svou "argumentaci" vybral ten nejméně vhodný příklad. To není sen, to je staroslověnština.

Přidat nový příspěvek