Kam smerujeme?

Definitiva | 22.10.2016

Otázky a odpovede získavajú na kvalite. Veľký tresk som pozeral asi 2 min. a mozog to vyhodnotil ako americký nekultúrny chaos a odmietol to vnímať.
Bude sa na tomto webe hovoriť aj o chemtrails a manipulácii počasia? Má to dopad na celú civilizáciu. Manipulácia počasia sa deje celosvetovo!!! a nikto nikomu nič nevyčíta, ani USA Rusku, ani naopak. Existuje totálna zhoda mocností v utajení chemtrails a zákaze akejkoľvek medializácie. Posledné týždne zažívame totálne zatemnenie slnka, cez deň musíte doma svietiť . nedarí sa dostať dážď z hmloviny na Zem.

Chemtrails hmloviny spôsobujú skleníkový efekt, atmosféra je teplejšia o 6- 8 st.C, zmerať si to môžete teplomerom. Politická klima agenda otepľovania je falošnou vlajkou na utajenie vplyvu chemtrails na zvýšenie teploty. Využíva sa na ekonomické zbedačovanie ľudstva, uhlíková daň, balamutia sa mozgy ekologickým a neekologickým životným štýlom. Morálka ľudstva sa pritom nemení, konzum nepozná hraníc, korporácie vykročili rýchlo do posledného dejstva NWO na ovládnutie ľudstva, zdroje na prežitie sú privatizované a ich ničenie sa nezastavuje, šanca na prežitie ľudstva sa znižuje.

Vnútorný prediktor Ruska naopak upozorňuje na amorálnosť riadenia spoločnosti, na nutnosť zmeny, na zmysel existencie človeka. Napriek všetkému pozitívnemu všetci kompetentní, vrátene Ruska, Putina, vnútroného prediktora Ruska mlčia ako jeden o chemtrails a manipulácii počasia, ktoré sú priamou hrozbou genocídy ľudstva.

Chemtrails sú dennou realitou, prírodná oblačnosť sa nevyskytuje, predpoveď počasia je zbožným prianím a nie predpoveďou.

Celé ľudstvo je klamané a podvádzané. Je to v zhode so záujmom vnútorného prediktora Ruska o humánnej civilizácii o vzdelanom človeku, ktorý by mal byť schopný vnímať realitu sveta, používať fakty a logiku a podľa toho riadiť spoločnosť a svoj život?

Přidat nový příspěvek