Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zajímalo by mě

Hox | 24.09.2016

řeč je o tomto:

Obecné zákonitosti bytí lidstva:

1. Obecně biosférické, regulující formování biocenóz, vzájemné působení biologických druhů jeden na druhého v rámci biosféry, vzájemné působení biosféry celkově s Přírodním prostředím.

2. Specificky druhové, odlišující druh „Člověk rozumný“ od dalších biologických druhů.

3. Noosférně-religiozní, ve své podstatě mravně-etické, regulující vzájemné vztahy majitelů rozumu.

4. Sociokulturní, regulující budování kultury a určující následky vlivu kulturně podmíněného chování lidí (jedinců, sociálních skupin, kulturně svébytných společností, lidstva celkově) na jedince, sociální skupiny, kulturně svébytné společnosti, lidstvo celkově i na přírodní prostředí.

5. Ekonomické, regulující hospodářskou činnosti lidí a předurčující její následky pro hospodářský systém jako takový, přírodní prostředí a společnost.

6. Řídíci, které se projevují ve všech procesech řízení bez výjimky.

marxistický projekt byl pokusem řekněme na 4-5 prioritě, poté co toto selhalo GP spustil procesy na úrovni 1-3. Ale tady to není hierarchie, je to jednoduše seznam skupin zákonitostí.

Přidat nový příspěvek