Re: Re: Re: Re: drobné korekcie textu: návrhy

udo | 24.09.2016

Ta hej..
a ďalŠia vec je,
že v tom vyjadrení sa nachádza nejedna úroveň chápania..
Okrem kolektívnej osobnosti jedinečných,
súborného intelektu, sVedomia, či SveDomJa,
času celostného vnímania a chápania,
"konca času" a začiatku vnímania.. vedomého rozlišovania a prenášania (InFormatio).. ďalších, nemenej dôležitých Mier
(prehlušovaných do-Časne umelo tzv. "časo-priestorovým" modelom"..ilúziou falošných, im pridaných Váh, DucHovnom, či Hmotnom,..)
tohto mnohorozmerného,
multidimenzionálneho sveT(l)a budúCnosti
"transFormačných galaktických sPrieVodcov spoloČnosti" :), etc..

Přidat nový příspěvek