Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nic není černobílé. Alkohol je dobrý sluha, ale velmi zlý pán.

Jox | 11.09.2016

Zero som veľmi rád, že liečite ľudí. Robím niečo podobné. Ozdravujem ľudí.
Verím, že liečiť sa nemá choroba ale človek. Preto hľadám techniky na elimináciu príčin chorosti človeka a pracujem s ňou.
Pracujem aj s bylinkami, no napr. Dnu neliečim tinktúrami, ale komplexnou zmenou jedálnička, kategorickým zákazom alkoholu, fajčenia a jedenia mäsa, teda príčin hromadenia jedov v tele.
Odstraňovanie sa potom musí robiť mechanicky (stravou správnou typu strádania človeka) , cvičením a mentálne vizualizáciou, teda naštartovaním samooZDRAVovacích procesov v tele.
Skúste si pozrieť Velička a jeho rozmluvy o živote, fakt je tam paraádna stať o kultúrnych stereotypoch aj s príkladmi.
Buďte zdravý a veľa úspechov pri prinavracaní zdravia ľuďom

Přidat nový příspěvek