Re: Re: Re: Re: Re: Nic není černobílé. Alkohol je dobrý sluha, ale velmi zlý pán.

Jox | 10.09.2016

takže rozklad etylalkoholu funguje v minutách až desiatkach minút. Pri prenikaní etylalkoholu do krvi rádovo v minutách je teda fakt, že alkohol nebude vo veľkej miere rozložený, ale že sa dostane do prvého filtra, teda obličiek, druhého filtra pečene, prejde cez krvné riečište do mozgu, semenníkov u mužov a kvôli svojej vlastnosti rozpúšťať, začne nekroticky pôsobiť na vymenované orgány.
Čo aj v malej miere následne bude spôsobovať degeneratívne procesy, ktoré telo môže, ale nemusí v strednodobom pohľade zregenerovať a následne, po rokoch pomalej konzumácie v malých dávkach nastáva degenerácia horeuvedených filtračných orgánov.
Ako ste správne uviedol, sú tam aj iné faktory, ale zasa, je to náš osobný výber.
Zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi hovorí o tom, že človek má plné svalové a tukové tkanivá odpadu zo stravy a prostredia a začína bolestivý proces v rámci udržania acidobázickej rovnováhy krvi, ukladanie týchto do kostí, teda vzniká dna, čo je ďalší krok ku amputácii končatín a bolestivému koncu. Keďže alkoholový jed sa ďalej v tele rozkladá na podružné jedy, ktoré telo musí zmetabolizovať a odviesť z krvného riečišťa, pokračuje problém zakysľovania a vlastne pitím alkoholu následne človek potenciálne zvyšuje pri absencii protiopatrení koncentráciu kyseliny močovej v krvi.
Herbicídy a pesticídy závisia od toho, akú potravu, z akej oblasti človek konzumuje. Toto je tiež veľmi nepríjemná téma vzhľadom na 4 prioritz riadenia, čo je aj alkohol. Ale k téme oplodnenia vajíčka to má až sekundárny význam, pretože proti týmto jedom je vajíčko chránené. Etylalkohol rozpúšťa, teda narúša ochranný obal a následne môže byť vajíčko poškodené horeuvedeným sekundárnym pôsobením jedov z herbi či pesticídov.
Takže tam bolo mierna zámena príčiny s dôsledkom, naprik tomu súhlasím, že je to mimoriadne vážny problém.

Čo sa týka HNR, odporúčam na tejto stránke túto sekciu http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/jste-zde-poprve-/ objasní Vám tu základné pojmy, ktoré tu používame. Tiež by som odporúčal http://www.koncepcia.eu/priority-zobecnenych-prostredku-rizeni/ tu a http://www.koncepcia.eu/hnr/ sekcie, kde Vám to pekne objasnia videá.

Buďte zdravý a práve poslednou vetou z Vášho príspevku by som chcel zakončiť. Skúste skladať mozaiku faktov, názorotvorca sa môže snažiť sebelepšie, ovplyvní iba alen ľudí s kaleidoskopickým videním sveta. Ľudia, ktorí si skladajú mozaiku faktov do postupného obrazu sa zavádzajú veľmi ťažko, pretože aj pri určitej nepresnosti faktov, sa nezmení celý obraz, ako pri kaleidoskope pri zmene jedného zrkadielka vnútri hračky.

Přidat nový příspěvek