Re: .

Přemek | 09.09.2016

Ad 1: O Leninovi článek není, Leninova role a životní stopa obsahuje trockistické prvky, i když ne jednoznačně.
Ad 2: Ze sci-fi samozřejmě věda nemizí a nezmizela (např. A.C.Clark a řada dalších autorů), pouze se natolik rozšířila tvorba "fikce", aby mohla vytvořit relativizované informační prostředí pro samotnou realitu systémově zakrývanou fikcí.
Ad 3: GP často takticky spolupracuje se svými ideovými protivníky, dnes jde např. o Putinovo pověření eliminovat destruktivní geopolitiku vnitřního prediktora USA, což je analogií dočasného pověření Stalina eliminací Hitlera, který se svým protižidovským akcentem sám odsoudil k terminaci. Mějme na paměti, že GP řídí bezstrukturně a pracuje s delším časovým horizontem s přípravou informačních polí v rámci uplatňování konceptuální moci. Dlouhodobé procesy mají setrvačnost a jejich paralelní výskyt v čase s procesy nově spoštěnými je pro mnoho pozorovatelů chaotizující a nepochopitelné.

Přidat nový příspěvek