Re: Re: Kdo je GP-tu práci jsem si dala několikrát a nejen já

Eva | 08.09.2016

Pjakin: Ale jestli je člověk zvídavý, zvláště děti, které rády čtou westerny, nebo se dívá na ty filmy, podívá se - "v té pyramidě něco chybí. Tedy, pokud se dívám na nějaký western o indiánech, pak tam je poněkud jiná struktura společnosti. Tam je společnost vystavěna takovýmto způsobem:
- dav (prostý národ), - vůdci, vojenská vůdce, vůdce přes zemědělství, lov, a nad všemi těmi vůdci se nachází ŽREČESTVO. My ho zakreslíme takto. Oko.
Takže díváme se na nějaký western, a tam nějaký Vinnetou sedí, něco prosazuje, poroučí, hovoří, a stařešina mu řekne: - posaď se a vystydni. Co tedy probíhá: ŽREČESTVO určuje pro kmen KONCEPCI života toho kmene.
Strategii. Jaké budou vzájemné vztahy v té společnosti.
Obrazně řečeno, vůdci - to je jako u nás ministři.
Máme tu elitu, která realizuje praktické vedení veškeré činnosti společnosti, ale KDO vytyčuje CÍLE, za kterými je dlužna jít daná společnost. Vždyť podívejte se, pravoslavná společnost je jedna, muslimská společnost je jiná.
Tak kdo pro stát určuje - vidíme, že je nepřítomen velmi důležitý segment. Je nepřítomno žrečestvo (představitelé konceptuální moci, pozn.). Ani jedné zemi nemůžeme takovou strukturu najít.
Ona musí existovat, někdo musí nést funkci předpovědi.
Dokud Byzance, Rusko a Japonsko navzájem o sobě nevěděli,
oni mohli budovat své vztahy tak, lépe řečeno, oni mohli žít tak, jak uznali jako společnost za vhodné.

Z toho vyplývá - na každé z těchto úrovní musí být nějací lidé, kteří budou realizovat vzájemné působení s těmi systémy.
Tedy. Jak se stalo, že všechny země ... my v žádné zemi současného typu nemůžeme najít jediná stát, ... všechny země na světě jsou právě takového typu (bez "vršku")

Stalo se to dávno, v antickém Egyptě.
Dívá se žrec z okna svého chrámu, a vidí: Co vidí? Vidí Nil. Úzký pruh úrodné země, lidí mnoho, sociální konflikty, sociální napětí je velké, lidé se probívají lokty, a hryžou se navzájem... pokud se v Rusku dva sousedé pohádali, rozešli se na jiná místa a navzájem o sobě neslyšeli roky.
V Egyptě nebylo sociální napětí kam odvádět. Dívá se žrec, který určuje dlouhodobou strategii rozvoje společnosti. A on chápe: Země není nekonečná. Jednou bude lidí tolik, že celá planeta bude osídlená jako antický Egypt.
A kromě toho, oni disponují znalostmi o předcházejících epochách a oni vědí, že na území Sahary kdysi byli kvetoucí zelené lesy. Výsledkem lidské činnosti se tam objevila poušť.

U žrečestva se nachází na službě otroci, kteří už jen díky svému postavení disponují vyšší úrovní vzdělání, a určitými návyky, metodami, znalostmi o řízení společnosti.
Nu oni vidí žrece při práci, něco vidí, odpozorují, jen faktem své přítomnosti. Pokud je navíc ještě vyškolit speciálním způsobem,
oni se stávají potřebnými svým pánům, dostávají k dispozici mechanizmy realizace řízení, a oni začínají zde, mezi davem, dělat problémy tomu řízení, které provádí elita.

Probíhá revoluce, a revoluce SMETE žrečestvo. A toto žrečestvo začíná na strukturní úrovni řídit tento stát. Židovstvo, podle své "specifikace", vždy bylo tímto "úderným oddílem".
Židovství je především IDEOLOGIE. Ale v žádném případě etnická skupina. "Sabra" jsou Semité, Aškenazi - to je na základě evropských etnik, Kaifeni jsou například Číňané, Falašové to jsou obecně černoši, Chazaři, kteří povstali proti Svjatoslavovi - tak Chazaři nejsou Semité.

Rothschild - žid, který získal sňatkem tituly a původ, dostal se do elity. Co se týká Ruska, Alexandra II. zavraždili za to, že se pokusil zrušit Zónu osídlení (židů).

Přidat nový příspěvek