Nepochopenie z neznalosti

Vysoky Japonec | 19.09.2016

Starý Zákon vznikal v priebehu cca 10 000 rokov. Obsahuje principiálny vývin ľudstva ku schopnosti poznať Boha. Obsahuje proroctvá, asi ako sa bude "vyvíjať situácia" v poznávaní Boha. Starý Zákon je teda PRVOU ČASŤOU Svätého písma, ktoré dokazuje opodstatnenie existencie druhej časti - Nového Zákona. Nový Zákon je pokračovaním Starého zákona. Je pokračovaním Starozákonných proroctiev.

Nielen tomto webe
je absolútne nepochopená tá časť Biblie, kde židia čakali SVOJHO Mesiáša - nejakého "mega-vplyvného" židovského činiteľa, ktorý by "vížazil" nad nežidmi. LENŽE TO SA NESTALO. Isus Christos bol žid ale nie taký, akým ho chceli mať židia. Bol duchovným vodcom každého, kto mu chcel načúvať. To nakoniec viedlo k justičnej vražde Isusa Christa =

= sami Židia naplnili proroctvo, v ktorom Boh obetuje svojho Syna.

Logicky vzaté, v náboženstvách je obeta vrcholným slávnostným, vyjadrením vzťahu k bohu. Obetovali sa vždy najvzácnejšie veci - potraviny, suroviny, prvorodené zvieratá, deti, zajatci... Lenže to neboli plné obety a nebola to plná viera, lebo nemenila ľudí. Bolo to niečo, ako kupovanie, "udobrovanie si boha".

Až príchod Isusa, jeho dosť zaujímavý život a jeho smrť priniesla, logicky vzaté najvyššiu možnú a mysliteľnú obetu Bohu. Absolútnu. Väčšia obeta už nemôže nikdy existovať.
Sorry, že to tak hyperbolizujem, ale , ale toto je to podstatné, čo činí kresťanstvo ťažko dostihnuteľným...

Cesty rímskeho katolicizmu a pravoslávia sa rozchádzajú od momentu preniknutia kresťanstva do Ríma. Rímske biskupstvo si v priebehu času vytváralo mašinériu falzifikátorov a mocenských mechanizmov na dokazovanie svojho mimoriadneho postavenia medzi ostatnými historickými cirkvami (Rím, Konštantínopol, Alexandria, Antiochia, Jeruzalem). Rím svojvoľne menil kánon, aj dogmu. Dôsledkom toho bol záber území, vedenie vojen, križiackých výprav, plienenie a vyvražďovanie obyvateľstva na dobytých územiach aj kresťanov, kde na čele vojsk stáli BISKUPI(!!!!!). Čo v podstate pokračuje dodnes.

Teológia Východu začína v Starom zákone, poctivo preloženom pre židov žijúcich v diaspore v gréckom prostredí. Kniha bola preložená (neviem presne, ale dá da to dohľadať) cca 2-3 storočia PRED narodením Christa pre faraóna Ptolemaja.

Tento preklad bol VEĽMI vážený a židia mali vyčlenený deň na oslavu vzniku tohoto prekladu Sedemdesiatich = Septuaginta.

Po narodení Christa = po NAPLNENÍ PROROCTIEV sa Septuaginta stala NEAKCEPTOVATEĽNOU pre židov, zatiaľ čo kresťania Septuagintu vďačne používali, pretože v podstate vlastne kresťania = ONI SAMI BOLI OBJEKTMI PROROCTIEV!!!!!!!!!

Pochopené potiaľto?

Septuaginta, pretože bola napísaná po grécky, sa veľmi dobre uplatnila vo všetkych kútoch kresťanského sveta. Aj v Byzancii. Preklady Svätého Písma do staroslovenčiny boli urobené Cyrilom a Metodom práve z tejto Septuaginty. To znamená, že pravoslávie ide podľa originálu, kde nie sú židmi pozmenené texty.

Rímski latiníci nemali svoj vlastný preklad, používali hebrejské, ale už pozmenené biblie, ktoré vznikli AŽ PO NARODENÍ Christa = po blamáži židov s očakávaniami na osobu Mesiáša. Táto židovská spisba má cca 200 zmien, oproti Septuaginte. Zmeny sú v prospech židov a v neprospech poproctiev.

Z tohoto dôvodu neviem už ktorý pápež požiadal (pre pravoslávnych heretika) Hieronyma, aby preložil hebrejské texty do latinčiny. A on tak urobil. Blažený Augustín a ďalší učení s Hieronymom komunikovali, aby sa neviazal len na "originálne" židovské spisy, ale aby vychádzal práve zo Septuaginty. Čo sa však nestalo. Okrem židovských spisov mal Hieronymis k dispozícii aj Hexaplu - Origenov šesťstĺpcový preklad Starého zákona. Origenes bol tiež heretik z pohľadu pravoslávia.
Takže Hieronymus vytvoril "modernizovaný" latinský preklad Starého zákona pre rímskych kresťanov - Vulgátu (Ktorá sa neskôr opravovala na Neovulgátu...)

Latiníci vyfabrikovali množstvo falošných spisov. K niektorým sa už nehlásia, niektoré obhajujú. Fabrikovali falošné doplnky do spisby všeobecných snemov, falošné listiny o priznávaní jedinečnosti Ríma nad ostatnými cirkvami...

Latiníci sa vo svojej pýche stavajú na miesto Boha, vymysleli heretickú "neomylnosť pápeža" (odsúdenú niektorým všeobecným snenom ako herézu), odňali veriacim príjmať pod obidvomi spôsobmi (v pravoslávi zachované), zjednodušili liturgiu. Svojvoľne zmenili Vyznanie viery, ktoré pracne vzniklo na Nicejsko-carihradských snemoch (vsuvka filioque). Zaviedli tzv. "odpustky", pálili bosorky, vyplienili mestá Byzancie, neskôr doplávali k brehom Ameriky...
Vo svojej pýche polatinčovali územia, kde už boli kresťanské bohoslužby v národnom jazyku = likvidácia vplyvu Byzancie a nastolenie diktátu Západu...

Pravoslávie zostalo nedotknuté = "nemoderné". Prevoslávie nemá ani modlitbu na pohreb kremáciou...

Kresťanstvo má podstatnú vlastnosť. Vzniklo v dobe krízy názorov, viery, keď pohanstvo bolo už iba formálnou občianskou povinnosťou, Platón a ďalší pohanskí vedátori rozpracovávali teórie o jedinom bohu. V Aténach stál oltár zasvetený Neznámenu bohu... Takíto učenci boli rímskymi úradmi podozrievaní, že čítavajú zo Starého zákona...

Teda tí, ktorí idú v Christových stopách, nesprávajú sa "prírodne", ako "obyčajní ľudia", ale konajú dobro, obetujú sa. Správajú sa v podstate nadprirodzene, správajú sa tak, akoby sa "normálne" ľudia nesprávali. Toto kresťanské správanie ďalekosiahle zmenilo praktický život v Európe. Solidarita je kresťanský výmysel. Ukončenie detskej denocídy = zabitie nechceného dieťaťa pohanským vodcom "rodiny" je neprípustné... Tisíce neviditeľných drobností dnešného života má kresťanský charakter, a čo je dôležité, tento kresťanský charakter európskeho života neškodí ani ateistom, ani iným ľuďom a vytvára všeobecne priateľské prostredie. Ak chce niekto spoznať, aký je život bez kresťanských aspektov, nech si pozrie výjavy z arabského sveta. Alebo aj liberálneho (napoviem: vítačšského, slniečkárskeho) kapitalizmu. Tam sa hneď zviditeľnia "drobné" aspekty, na ktoré vplýva tá-ktorá viera...

Ani jednu vedomosť ohľadom cirkvi som si nevygúglil, ale prácne naštudoval. Ak neuvádzam pramene, tak preto, lebo som netušil, že ich budem na tomto mieste potrebovať. Sú ich desiatky. Ale všetky mám doma ;-)

Ak je pre niekoho problém samotná viera - tu sa to nedá dôstojne vysvetliť. Cesta k viere je intuitívna, alebo aj aristotelovská... Viera určite nie je presvedčenie o existencii nejakého bradatého pána, ktorý sedí na oblaku a hojdá nohami.

Neberte moje slová nepriateľsky. Nechytám za slovíčka. Nevyjadrujem sa manipulatívne, nesnažím sa dosiahnúť psie víťazstvo v škriepkach o slovíčka.Přidat nový příspěvek