Re: .... len tak

Cico Ciciak | 15.02.2017

Podľa mňa, ak aj je kvalita svedomia založená na gausovej krivke ako napr. sluch (neviem, či aj čuch alebo zrak) alebo IQ (väčšina sa nachádza v strede gausovej krivky), tak fakt je ten, že normálne každý človek týmto zmyslom disponuje a nejaká kvalita svedomia tu v podstate nehrá žiadnu rolu, ako napr. v prípade sluchu, nakoľko si s priemernou kvalitou vnímania zvuku vystačí v bežnom živote drvivá väčšina ľudí, pretože špičkových muzikantov je len menšina, a keby ich aj nebolo, tak sa svet nezrúti.
Keď si zoberieme na zreteľ napr. taký intelekt/rozum (sluch...), tak hodne ľudí ho má zakrpatený aj z dôvodu (zámerne) nevhodne navrhnutého štátneho "vzdelávacieho" systému (s čím súvisí aj debilizačná kultúra západu), aj kvôli vlastnej vine (degradačné záujmy potláčajúce obecný rozvoj človeka).
Naopak, keď sa od mlada nejaký zmysel pravidelne a vhodne rozvíja/kultivuje/cvičí, tak sa môže zlepšiť.
Skrátka, väčšina ľudí plne nevyužíva ani to (bežné, ktoré postačuje na väčšinu činností človeka) IQ, ktoré má k dispozícii (viď súčasná defektná kultúra západu) a podobné to bude aj v súvislosti so svedomím.

"Některé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nespadá do okruhu našich pojmů."

Přidat nový příspěvek