Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

Přemek | 30.11.2016

Máš pravdu, že třída je výsledkem třídění a může být obsahově totožná se skupinou. V situaci, kdy sociálními třídami operoval výhradně (!) marxismus, je použití pojmu "třída" zabarveno významově matricí marxismu. Pojmy nelze izolovat od prostředí, v němž vznikly.

Přidat nový příspěvek