Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

Přemek | 30.11.2016

Viz moje obsáhlejší argumentace ke "kvalitativnímu účetnictví" výše. Číst bez ochoty porozumět čtenému je mlácení prázdné slámy.

Přidat nový příspěvek