Re: Pro Sia

Přemek | 10.11.2016

Příčina tvé chápavosti uvnitř vlastního světa nepochopení ničeho vně spočívá v odmítání vlivu mravnosti (mravné morálky) na způsob poznávání reality. Svět venku je jiný než si představují nemravové.

Přidat nový příspěvek