Pojem "Metrologická průkaznost sociologie"

Славянин | 05.09.2016

Sio: "Metrologická průkaznost sociologie" je velmi specifický pojem, který možná ještě nebyl nikdy v tomto smyslu použit, protože sociologie byla zatím vždy spíš jen o účelové manipulaci a vůbec ne o jakékoliv průkaznosti.

Jde tedy o nejvyšší možnou vyjádřitelnou formu průkaznosti zajištěnou tak "chirurgicky" přesným přístupem, jaký vyžaduje měření, tedy o nejserióznější úroveň ověřitelnosti.

Veškeré nejsofistikovanější současné technologie jsou přímo úměrné přesnosti a opakovatelnosti měření. Jen díky tomuto metrologickému přístupu a stanovení norem se dostaly na tuto vysokou úroveň. Stejného efektu se dostane sociologii, a tedy skupině lidí, pokud bude zkoumána s touto metrologickou precizností a průkazností, a nebude založena pouze na manipulaci a lživých formách reality, jak nám předvádí své umění GP.

Přidat nový příspěvek