Re: Re: Re: Re: Sio ad Sia

Hox | 27.08.2016

Nevím jak ty, já v kapitole 1.3 vidím jednoznačné kritéria jak poznat, zda je zajištěna metrologická průkaznost nějaké činnosti:

Život současné civilizace je takový, že jedním ze základů úspěchu každého druhu činnosti (nejen vědecké) je zajištění její metrologické průkaznosti.
Metrologická průkaznost spočívá v tom, že:
- pokud odhalíte v přírodě určitý jev (a stejně tak i ve společnosti), musíte ho charakterizovat určitým souborem příznaků, z nichž každý je lidem přístupný buď přímo prostřednictvím jejich smyslových orgánů, nebo zprostředkovaně prostřednictvím přístrojové základny vytvořené kulturou (vlastně právě v sestavení takovéhoto souboru příznaků i spočívá samotné odhalení jevu objektivně existujícího v přírodě);
... dále podle textu knihy

Přidat nový příspěvek