Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

Sio | 26.08.2016

Na to je jednoduchá odpověď. Vezmu jako příklad Jana Husa. Vyšší společnost se odklonila od norem, které sama vytvořila. V daném případě se jednalo o křesťanskou morálku. Kněží kázali vodu a pili víno a před Kristem se podle Bible dopouštěli hříchu. Jan Hus to prostě vzal vážně a snažil se prosazovat rovnost před Bohem. Šel proti tomu, co bylo považováno za normu a samozřejmost. Že bohatí a výše postavení mohou hřešit.
Ale s tím, co kázal, se nenarodil, to si jen přečetl v Bibli a vzal to vážně.
Mimochodem, nevyrůstal v Praze a na venkově byly asi zvyky jiné, přísnější, takže jednal v souladu s normami venkova, ve kterých byl vychován, ale šel proti zkaženým normám vyšší společnosti ve městě.

Přidat nový příspěvek