Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

Sio | 24.08.2016

No, tak mám dojem, že "metrologická průkaznost sociologie" je "fiktivní kategorie, kterou není možné v životě poměřit pomocí nástrojů, ani odhalit „organolepticky“ (tedy prostřednictvím lidských smyslových orgánů)."
Lze pouze říci, že "v základu metrologické průkaznosti historické vědy a sociologie, včetně všech jejích oborů, leží určité uspořádání a ucelenost souboru sociálních jevů, se kterými jsou porovnávána analyzovaná fakta ze života a činnosti společností a doporučení vědy k vyřešení problémů odhalených v životě společnosti." A kde máme to měření? Etalony? Já bych i tušil, ale tušíš ty?

Přidat nový příspěvek