Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

Sio | 24.08.2016

Ano, statistika. Použití statistiky by mohlo být (a občas i je) použito k určení metrologické průkaznosti tezí humanitních věd. Jste asi první tady, který prošel testem a snad pochopil, na co se ptám. A výstupem statistiky jsou čísla. Ona je totiž v textu přímo věta:
"Pokud chápeme problematiku metrologické průkaznosti jakýchkoliv vědeckých výzkumů, můžeme zajistit i metrologickou průkaznost historické vědy a SOCIOLOGIE ..."

Přidat nový příspěvek