Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jak tam píší ...

Hox | 23.08.2016

Řeč není o dogmatičnosti, ale systému stereotypů myšlení, které u drtivé většiny lidí je s věkem čím dál tím těžší měnit. Děti a mladí si lehce osvojují nové věci odhazují staré názory a pohledy, které se ukázaly neadekvátní. Čím je člověk starší, tím méně je v drtivé většině případů schopen s podobnou lehkostí přehodnocovat své názory a osvojovat si nové vědomosti, bez ohledu na to zda jsou adekvátnější než jeho stávající. Kromě toho, někteří lidé raději zemřou, než by změnili léta pěstovaný názor, i když je chybný.

Přidat nový příspěvek