Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Metrologická průkaznost sociologie

Sio | 22.08.2016

Promiň, ale můj dojem je. že přečtení a vyslechnutí všech těch zdrojů tě nic nenaučilo. když mi nejsi schopen dát jediný konkrétní příklad a odpovědět přímo na položenou otázku. Odpovídáš na konkrétně položené otázky vyhýbavě a velmi obecně. Proč to děláš?

Přidat nový příspěvek