Re: Metrologická průkaznost sociologie

Irena | 21.08.2016

Pokud chápeme problematiku metrologické průkaznosti jakýchkoliv vědeckých výzkumů, můžeme zajistit i metrologickou průkaznost historické vědy a sociologie (a také všech ostatních takzvaných „humanitních“ disciplín), což je potom automaticky řadí mezi exaktní vědy, přestože to nepovede ke změně jejich charakteru, který je z větší části popisně výkladový.
Z toho tedy vyplývá «…historie je stejně jako matematika exaktní vědou, pouze s tím rozdílem, že jestliže v matematice mohou být výpočty provedeny s přesností do jednoho desetinného místa nebo třeba s větší přesností, tak každý historický proces může být popsán:
• s přesností do anonymního davu-národa a „osobnosti“ – osobnosti vůdce, génia, velikého a moudrého, nebo ničemného a podlého v závislosti na tom....atd. viz Sociologie

Přidat nový příspěvek