Metrologická průkaznost sociologie

Sio | 20.08.2016

"Jinými slovy v základu metrologické průkaznosti historické vědy a sociologie, včetně všech jejích oborů, leží určité uspořádání a ucelenost souboru sociálních jevů, se kterými jsou porovnávána analyzovaná fakta ze života a činnosti společností a doporučení vědy k vyřešení problémů odhalených v životě společnosti."
Tak pokud chci někomu vysvětlovat základy sociologie, asi by místo těch spoust vaty bylo dobré v učebnici definovat třeba ono "určité uspořádání a ucelenost souboru sociálních jevů". Co si pod tím má žák představit? Nikde jsem tam tu definici nenašel. Jakých sociálních jevů se to týká? (třeba uvést 10 - 20 nejdůležitějších, jako příklad). Co se má na mysli pod "určité uspořádání a ucelenost"?
Temíny naprosto gumové, tedy k ničemu. Stavět na takové definici metrologické průkaznosti historie nic nelze.

Přidat nový příspěvek