Re: subdodavatel

Sio | 03.08.2016

Subdodavatelská firma patřící někomu jinému, žádné podnikání s penězi. Takže ano, majitel firmy může spolupracovat se subdodavateljskou firmou, ale ne se SVOU subdodavatelskou firmou.
To může firma s 50 zaměstnanci udělat dnes. Ale ne v silném státě kde jsou špičky na nejvyšších místech nezkorumpované, normálně funguje zákonodárství a policie. Takový firma by velmi rychle dojela a spolu se zastupiteli by šli její vlastníci sedět. Družstvo typu Slušovice není družstvo složené z rovnocenných podílníků. A Slušovice fungovaly pod přimhouřeným okem stranické věrchušky. Pokud by na ně byly uložena stejná práva a povinnosti jako na ostatní družstva, těžko by takto prosperovaly.
Cílem je vytvořit vrstvu lidí, kteří mají značnou životní úroveň na základě zásluhovosti, zrušit bezdomovectví a zaručit solidní sociální standard i těm méně schopným. Ovšem žádní multimiliónáři nebo miliardáři, to je jisté. Majetek nad 10 mil. Kč by měl progresivní (třeba 80%) dědickou daň. Stejně tak vyšší výdělky by podléhaly vysoce progresivní dani až 90%.

Přidat nový příspěvek