Re: Re: Re: Re: Re: Slabota

Oracle 911 | 28.07.2016

1) Je to fakt objav, lebo zástancovia post-industriálnej blbosti to popierajú. Lebo tvrdia, že služby pre ekonomiku post-industriálnej spoločnosti sú postačujúce. (Na hodine geografie v gymplu nám túto blbosť snažila nahovoriť učiteľka a tu i tam s ňou stretávam aj ja.)
2) Sovietsky ekonómovia fakt tvorili slovnú vatu, lebo výroba v ZSSR po Chruščvovi sa začala stagnovať resp. nerástla tak ako na Západe. Pričom ZSSR za Stalina mala všetky predpoklady na naplnenie ekonomického zákona socializmu. Preto táto otázka je na mieste: keby sovietsky ekonómovia netvorili slovnú vatu nemohli by prísť s ekonomickou teóriou, ktorá by mohla dostať ZSSR zo stagnácie?
3) Zbytok nie je vata.
4) Síce banalita ale sociológovia a ekonómovia dnešných dní si to dajako neuvedomujú. A tento posledný fakt zas ty neuvedomuješ.
5) A odkedy je duševná práca matematika iného teoretika produktom podliehajúca zákonu hodnoty? Nehovoriac o tom, že napr. účtovník v podniku svojou prácou nevytvára tovar ale poskytuje službu potrebnú na chod podniku, vzťahuje aj na neho/ňu zákon hodnoty alebo nie?

Takže Hoxova poznámka o tvojom nepochopení je na mieste.

Přidat nový příspěvek