Re: Re: Re: Re: jednotka

Standa | 15.07.2016

Protože jste to, že se jadná o totéž, několikrát popřel. Nebyl jsem si proto jist, jestli o tomtéž skutečně hovoříme.

Pokud se má něco měřit, je podle mého názoru správné stanovení veličin dost zásadní. Výkon a energii považuji za různé veličiny. Jsou v analogickém vztahu jako rychlost a vzdálenost.

Přidat nový příspěvek