Re: Re: Konkrétní čísla

Standa | 14.07.2016

Je to jednoduché: Pokud model existuje, odkažte mne na něj.
Neexistence se dokazuje těžko, existence prostě tak, že se na existující věc ukáže.

Při hledání zdrojů jsem zjistil, že přinejmenším část prosazovatelů základního příjmu se otázce toho, kde na něj vzít, obvykle vyhýbá. (třeba na http://www.vseobecnyzakladniprijem.cz šalamounsky říkají, že žádný zdroj neupřednostňují) Výjimkou, kde to funguje, jsou jen oblasti, kde se ten příjem dá financovat prodejem nerostného bohhatství (Aljaška) nebo třeba hazardem (indiánské rezervace).

S tím Měsícem to má společnou paralelu v tom, že pokud i zde objevíte fakt, který je s teorií v rozporu (například zjistíte, že to ekonomicky nefunguje nebo funguje hůř než stávající špatný systém) tak je to také vyvráceno.

Druhá paralela tkví v odmítání či přijímání technické debaty.
(cituji Hoxe: Zazněly argumenty z obou stran, přičemž argumenty "pro" - obecné a argumenty "proti" - konkrétní. Když došlo na to, že zastánce měl reagovat na konkrétní argumenty "proti", namísto odpovědi padl absurdní požadavek, s trochou přehánění typu "Ok, tak napočítej do tisíce a pak se budem o něčem bavit", Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/program-apollo-a-zastance-v-nesnazich/)
Myslím, že se také jen dozvídám obecnosti, nebo že mám něco hledat, namísto konkrétní technické odpovědi (ve formě odkazu, konkrétního argumentu).

Třetí paralela je v tom, že pokud námitky jsou vyvráceny (ukáže se, že namítané argumenty nejsou fakta, ale omyly) a otázky zodpovězeny, tak to znamená, že je let a Měsíc i ekonomický model toho příjmu reálně možný.

Přidat nový příspěvek