Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní příjem

udo | 13.07.2016

Pletiete dva vzájomne súvisiace pojmy.

Matematika vychádza z geoMetrie a nie opačne.
Sila má vektorovú charakteristiku.
V kartézskom koordinátovom systéme ide o
a) smerník (či ako sa to po SK povie..študoval som len čiastočne v slovenčine)
a
b) dĺžka vektora (veľkosť sily)

..teda smerovanie vektora je opačné,
a veľkosť rovnaká

Přidat nový příspěvek